Правила Користування

Правила користування професійною мережею «Феміда»

(нова редакція)

Загальні положення

 

Зареєструвавшись в Професійній мережі «Феміда» (http://femida.court.gov.ua/) (далі - Мережа) Користувач підтверджує, що ознайомлений, згодний з Правилами користування Мережею (далі - Правила) і зобов'язується їх дотримуватись.

Чинні Правила розроблені Адміністрацією Мережі – державним підприємством «Інформаційні судові системи» (далі – Адміністрація) і визначають умови і порядок використання Мережі, а також права та обов'язки Користувачів Мережі і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Мережі, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Мережі.

Правила можуть бути змінені та/або доповнені Адміністрацією Мережі в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Адміністрація Мережі рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цих Правил на предмет їхньої зміни та/або доповнення. Продовження використання Мережі Користувачем після внесення змін та/або доповнень в дані Правила означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.


Реєстрація в Мережі і статус Користувача

 

Реєстрація Користувача в Мережі є безкоштовною, добровільною.

Користувачем Мережі є фізична особа, зареєстрована в Мережі, згідно з цими Правилами.

При реєстрації Мережі Користувач зобов'язаний надати Адміністрації необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін і пароль доступу в Мережу, а також прізвище та ім'я. Логін - це унікальна поштова адреса Користувача Мережі. Реєстраційна форма Мережі може запитувати у Користувача іншу додаткову інформацію.

Обов’язковим є заповнення наступних полів у особистій інформації Користувача порталу "Феміда": ПІБ, організація, у якій працює користувач та посада, яку він обіймає у даній організації на момент реєстрації на порталі.

Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації.

Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача в Мережу. Користувач не має права передавати свої логін та пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.


Статус Мережі, відповідальність

 

Мережа є Інтернет-ресурсом і являє собою сукупність інформації і програм для ЕОМ, які містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою. Професійна мережа «Феміда» - захищена професійна юридична мережа для роботи і спілкування суддів, працівників апарату суду, адвокатів, інших користувачів.

Всі права на Мережу в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) належать Адміністрації. Остання надає доступ до Мережі всім зацікавленим особам у відповідності з чинними Правилами та чинним законодавством України.

Всі об'єкти, розміщені в Мережі, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти і їх добірки (далі – Контент), є об'єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Мережі, інших правовласників, згідно з законодавством України. Всі права на ці об'єкти захищені.

Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або ту чи іншу інформацію, яку він завантажує або іншим способом доводить до загального відома (публікує) в Мережі або за її допомоги. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій.

Розміщуючи свій Контент в будь-якій частині Мережі, Користувач автоматично безкоштовно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу і розповсюдження для цілей Мережі або у зв'язку з ними, в тому числі для її популяризації.

Розміщені в Мережі посилання або керівництва по завантаженню файлів і (або) установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.

Права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами і фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Мережі, можуть належати Користувачам і іншим особам, які самостійно створили та/або розмістили зазначені об'єкти в Мережі без безпосередньої участі Адміністрації Мережі.

Щодо функціонування і розвитку Мережі Адміністрація керується законодавством України, чинними Правилами.

Жодні положення чинних Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Мережі без її згоди.

Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені ним при використанні Мережі, а також за їх наслідки.

Користувач, який є суддею чи працівником апарату суду, попередньо зареєструвавшись на порталі "Феміда", може отримати доступ до спеціалізованого форуму, що стосується питань експлуатації (роботи) програмного забезпечення судової влади України. Важливо!: для того, щоб отримати доступ до спеціалізованого форуму працівників судової системи України, профіль має бути заповнений згідно із положеннями розділу «Реєстрація в Мережі і статус Користувача» цих Правил. Після дотримання вимог реєстрації необхідно з офіційної адреси суду inbox@___.court.gov.ua надіслати електронний лист на поштову скриньку support@ics.gov.ua з проханням надання доступу до форуму, вказавши посилання на профайл користувача/користувачів.

Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем Правил, вимог чинного законодавства України і залишає за собою право на власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати) або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами (включаючи особисті повідомлення), зупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або сервісів Мережі в будь-який час за будь-якої причини або без пояснення причин, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачу такою дією. Адміністрація закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача і (або) зупинити, обмежити чи припинити доступ Користувача до будь-якого з сервісів Мережі, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Мережі та (або) її Користувачів.


Обов'язки Користувача Мережі


При користуванні послугами Мережі Користувач зобов'язаний:

  • дотримуватися положень чинного законодавства України, цих Правил;
  • надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
  • інформувати Адміністрацію про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля та логіна Користувача;
  • не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
  • перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення;


У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі, з розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Мережі рекомендує утриматися від здійснення останніх.


Користувачу при використанні Мережі забороняється:

 

- реєструватися від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт»);

- вводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін та пароль іншого зареєстрованого Користувача;

- спотворювати відомості про себе, свій вік, або свої стосунки з іншими особами або організаціями;

- завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:

► містить загрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;

► є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру;

► містить сцени насильства або нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;

► пропагує і/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної чи іншої ненависті або ворожнечі;

► містить екстремістські матеріали; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій;

► містить інформацію з обмеженим доступом, включаючи, але не обмежуючись, державну, комерційну таємницю, інформацію про приватне життя третіх осіб;

► містить рекламу;

► носить шахрайський характер;

► порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України;

- незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;

- здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Мережі;

- використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Мережі і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;

- завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;

- використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Мережі автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації в Мережі і (або) взаємодії з Мережею та її сервісами;

- будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;

- здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб;

- здійснювати (намагатися отримати) доступ до яких-небудь послуг іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачу Адміністрацією;

- розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Мережі,

- ущемляє інтереси Користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення в Мережі.

Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує в Мережі.

У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Мережі, поінформувавши про це Адміністрацію в установленому порядку.


Доступ до сервісу


Адміністрація надає послуги "як є". Немає жодних гарантій доступності, надійності чи безперервності роботи Мережі та її сервісів. Адміністрація не несе ніякої відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, пов'язані з недоступністю, надійністю або безперервністю роботи Мережі та її сервісів. Всі матеріали, розміщені в Мережі використовуються Користувачем на власний страх і ризик.


Заключне положення


Чинні Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Мережі щодо порядку використання Мережі.